Kovářství podkovářství kování koní péče o kopyta

VÍTÁM VÁS NA SVÝCH STRÁNKÁCH. OD ROKU 2019 JAKO MISTR TADIČNÍ RUKODĚLÉ VÝROBY PRO PODKOVÁŘSTVÍ.

Zabývám se podkováním koní. Svou činnost směřuji do oblasti ortopedického podkování nepravidelných postojů a důsledně se věnuji podkování nemocných kopyt.
Sídlo firmy naleznete ve Rtyni v Podkrkonoší, což napovídá, že ze sídla firmy dohlédneme na Krkonoše, které jsou vzdáleny cca 50 km. Působím ale po celé ČR, za koňmi dojíždím podle požadavků zákazníka.

Karel Kysilka Kovářství Podkovářství kopyt koní

HISTORIE

Vznik firmy se datuje již od roku 1984, kdy jsem nastoupil do zemědělského družstva jako vyučený kovář a podkovář ke koním. Ale již v době mých učňovských let jsem procházel tou nejlepší praxí podkováře v chovu koní JZD Humburky. V těchto dobách náplní podkováře nebyli jenom koně, a tak se střídalo černé řemeslo s úpravou paznehtů skotu a pro mne stále upřednostňované kování koní. Od počátku své praxe jsem si vybíral zaměstnavatele, kteří měli nejen koně, ale i jezdecké oddíly. Do bližších jezdeckých oddílů a klubů jsem dojížděl. I když sportovní koně pro mne byli prioritou, bylo také zapotřebí okovat koně pro tažné účely. Výroba podkov k různému využití koní byla pro podkováře samozřejmostí, jelikož v těchto dobách se téměř žádné podkovy a nářadí pro podkováře nedalo koupit, ale hlavně nebylo kvalitní.

PROVÁDÍM ODBORNÝ VÝCVIK V OBORU  PODKOVÁŘ A ZEMĚDĚLSKÝ KOVÁŘ VEDU KURZY PROFESNÍ KVALIFIKACE EUROPODKOVÁŘ V JAROMĚŘI. JSEM ČLENEM SPOLEČENSTVA UMĚLECKÝCH KOVÁŘŮ A ZÁMEČNÍKŮ A KOVÁŘŮ - PODKOVÁŘŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA Z.S. A PŘEDSEDA SEKCE PODKOVÁŘŮ.

Na přelomu roku 1998/1999 jsem byl osloven Střední školou řemeslnou v Jaroměři, zda bych nechtěl nastoupit jako mistr odborného výcviku v učebním oboru podkovář a zemědělský kovář. Tuto nabídku jsem přijal a tak kromě své soukromé praxe předávám své zkušenosti žákům Střední školy řemeslné v Jaroměři. Jako člen „ Společenstva uměleckých kovářů a zámečníků a kovářů – podkovářů Čech, Moravy a Slezska z.s.“ se zde aktivně podílím na tvorbě programů každoročních setkání podkovářů. Kromě toho se účastním seminářů s problematikou ortopedie koní a nemocí kopyt zaměřené pro podkováře a to nejen v Čechách, ale i v zahraničí. Na těchto seminářích se snažíme kontaktovat přednášející z celého světa pro pozdější spolupráci se Střední školou řemeslnou v Jaroměři.

NABÍZÍM PODKOVÁNÍ KONÍ, SPECIÁLNÍ PODKOVÁNÍ, ORTOPEDICKÉ PODKOVÁNÍ A PODKOVÁNÍ NEMOCNÝCH KOPYT.

V současné době se zabývám převážně podkováním koní, ortopedickým podkováním nepravidelných postojů a podkováním nemocných kopyt. Specializuji se na schvácená kopyta, rozštěpy, těsná a polotěsná kopyta. Kování provádím jak za tepla tak za studena, v místě ustájení koní a využívám jak starých metod podkování tak nejnovějších postupů a materiálů v oblasti podkovářství. Při řešení vážnějších problémů spolupracuji s veterináři, kteří se specializují na koně. V případě potřeby doporučím další podkováře a veterináře, kteří se specializují na další ortopedické problémy a nemoci kopyt koní.

PUBLIKAČNÍ A PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST V OBORU PODKOVÁNÍ

Své poznatky v oblasti tohoto řemesla jsem zúročil jako jeden ze spoluautorů knihy PODKOVÁŘSTVÍ, které vyšlo v nakladatelství GRADA. Dále přednáším o podkovářství jak na školách, které jsou zaměřeny na chov koní, tak i na výstavách a akcích, které souvisí s koňmi, ale i v různých chovatelských zařízeních.

Nikdo z nás nemůže říci, že koně dobře okoval, jelikož to, že je dobře okován nám sám nemůže říci. Proto se vždy snažím, abych koně okoval vhodně s ohledem k jeho využití. Odměnou mi bude spokojený pohyb koně bez bolesti a stejnoměrně opotřebovaná podkova, pokud ji bude zapotřebí.