přednášky přednášková činnost kování ortopedické podkování chov koní koně

PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST

Těchto několik málo obrázků vám přibližuje mou přednáškovou činnost v podkování koní. Přednášky jsou převážně vedeny na školách, které mají zaměřenu výuku na chov koní. Dále přednáším na výstavách koní, rančích a stájích, kam jsem zván. Součástí praktického podkování je odborná přednáška nebo odborný výklad v průběhu kování.