Kovářství podkovářství kopytář kování okování trim podkování koní péče o kopyta

Podkování koní

Připravil jsem pro vás pár ukázek, ve kterých bych rád poukázal na důležitou a velmi zodpovědnou práci podkováře. Je důležité, aby podkovář koně před i po okování dobře prohlédl. Našel nejvhodnější způsob podkování a využil starých prověřených metod i nejnovějších poznatků a materiálů.

Těsné kopyto v patkové části

Nevhodně okované kopyto s důrazem na překlápění. Při kování bylo kopyto úmyslně znetvořeno useknutím nártní části. Tím se zeslabila ochrana kopytní kosti. Na obrázcích je znázorněno lomení osy před a po okování. Také klasické okování umožňuje lepší pohyb mechaniky kopyta.

Absces celé chodidlové části kopyta

Po masivním abscesu chodidla došlo k jeho celému oddělení. Bylo zapotřebí okování krycí podkovou vejčitého typu, aby bylo možné eliminovat nepříjemný tlak na mladou a měkkou chodidlovou rohovinu.

 

Podkování kopyta za použití produktů Vettec

Po rozsáhlém abscesu ve stěně byla provedena ablace stěny a nebylo možné podkovu ke kopytu připevnit. Pro doplnění stěny bylo využito přípravku Vettec Adhere. Koník po nakování pracoval bez omezení.

   

Ukázka podkovy pro podporu rohového střelu

Tímto způsobem je možná masáž atrofovaného rohového střelu, například u špalkových kopyt.

Podkování ostroúhlého, těsného a přerostlého kopyta

Na obrázcích vidíme postup při okování takto deformovaných kopyt. Kopyto je v nártní části co nejvíce zkráceno. Podkova je v patkové části dlouhá až po kolmici spuštěnou z měkkých patek k zemi. V nártní části je vykované sáňkovité prohnutí. Tímto způsobem nakování přenášíme neúměrný tlak v patkové části do středu kopyta

Podkování vejčitou podkovou

Při doléčení zlomeniny kopytní kosti bylo využito vejčité ( zámkové ) podkovy. Z důvodu zastavení mechaniky kopyta bylo krátkodobě využito čtyř čapek.

 

Podkování za pomoci tlumící vložky

Jeden z tipů vložek Carré má za úkol tlumení nárazů kopyta zejména na tvrdém povrchu. Mně se osvědčily i při podkování podotrochlózy. Koník při došlapu využívá vzduchový polštář a tím je došlap měkký a přijemný.