kovářství podkovářství bosé kopyto ozuby hliníkové plastové podkovy Colleoni

HISTORIE PODKOVÁŘSTVÍ

Aby mohl být kůň efektivně pracovně využíván v tahu, pod sedlem nebo i jako soumar, musel být a stále je zapotřebí koně podkovávat. Při pravidelné činnosti na rozličném půdním podkladu docházelo a dochází k různému stupni opotřebení kopytní rohoviny a také k jejímu poškození. To snižuje pracovní výkonnost koní a vyvolává jejich pracovní absenci. Takovému opotřebení zabraňuje řádné a správné podkování podkovou. V dávné minulosti to byly podkovy zhotovené z různých materiálů, například lýka, slámy, kůže, textilií, trávy či dřevin. Tyto podkovy se však velice rychle opotřebovávaly, takže jejich použití bylo velmi omezené a podkovy samotné byly málo účinné. Náznaky podkování pomocí podkováků spadají do období rozmachu keltské kultury. Tehdy se na území současné Francie, Švýcarska, Německa a Anglie používaly poprvé podkovy upevňované podkováky. Jasné důkazy o tomto způsobu podkování však pocházejí až z 8. a 9. století. V našich zemích se zavedlo podkování podkováky pravděpodobně až na konci 10. století. Vynález železné podkovy měl velký národohospodářský význam, neboť rozšířil okruh působnosti koně a zvětšil jeho skutečnou tažnou sílu. Tvar a vzhled podkovy se v průběhu měnil. Podle vzhledu nalezených podkov můžeme přibližně určit jejich stáří.
V 18. a 19. století dosáhlo podkovářství značné technické dokonalosti a teoreticky bylo podloženo výzkumy veterinární vědy. Hlavní zásluhu na tom mají zvěrolékařské školy, které se podkovářství věnovaly prakticky i teoreticky. Dnes se podkovářství řídí téměř na celém světě stejnými zásadami. Vzhledem se však podkovy jednotlivých zemí značně liší. Také technická úroveň podkovářství je v jednotlivých zemích různá.

Jak praví staré přísloví: „bez kopyta není kůň“. Proto dnes věnujeme končetinám koní tak velkou pozornost.

Kniha „Podkovářství“, nakladatelství Grada, autoři Kysilka, Rajman, Vítek

odkaz naleznete na http://www.grada.cz/podkovarstvi_4148/kniha/katalog/

 

 

CENÍK PODKOVÁŘSKÝCH PRACÍ

 

Chladnokrevný kůň

     korekce kopyt                           500 - 600 Kč,-

     překování celý                         2200 Kč,-

     překování na předky               1600 Kč,-

     ozuby 1 ks                              20 Kč,- dle ceny nákupu

     podkova                                 150,- Kč

 

Jezdecký kůň

     korekce kopyt                          300 - 400 Kč,-

     překování celý                         1400 Kč,-

     překování na předky              1200 Kč,-

     ozuby 1 ks                              15 Kč,- dle ceny nákupu

     podkova                                 70 - 110 Kč,-

 

Ponny

     korekce kopyt                          150 - 200 Kč,-

     překování celý                           800 Kč,-

     překování na předky                 600 Kč,-

     ozuby 1 ks                              15 Kč,- dle ceny nákupu

     podkova                                 80,- Kč

 

 

     SK hroty - vidium                    10 Kč,- /ks

     Vyhazovač sněhu                    80 - 90 Kč,- /ks

     Luwex vložka                         300 Kč,- /ks

     Citroen vložka                        300 Kč,- /ks

     Lepidla, tmely a polstry          dle ceny nákupu

 

Cestovné                                       

      1 km                                           10 Kč,-  

 

Podkováky a ostatní materiál, který není uveden v ceníku je započítán v ceně kování. Obdorné a ortopedické zákroky do kopyt včetně ortopedického kování budou konzultovány a cena bude předem dohodnuta.