nemoci kopyt ortopedické podkování podkovy ortopedie a léčení veterináři koně

NEMOCI KOPYT - ORTOPEDICKÉ PODKOVÁNÍ, ORTOPEDICKÉ PODKOVY

V této sekci uvidíte několik málo ukázek z mé ortopedie a léčení nemoci kopyt. V současné době na těchto případech spolupracuji s MVDr. Rostislavem Hyksou z Turova u Holic, který má atestaci odborného veterinárního lékaře pro choroby koní a ortopedii. Také spolupracuji s MVDr. Rajmanem, MVDr. Nádvorníkem a dalšími veterináři. Není možné, aby podkovář takovéto zákroky na kopytech dělal sám. Pokud se u takovýchto případů scházíme, diagnostikujeme daný problém a snažíme se vždy najít to nejvhodnější řešení pro koně.

 

Kopyto zasažené nemocí bílé čáry

Majitel měl spolu s podkovářem stále větší problémy s okováním koníka. Po mém příjezdu byla diagnostikována nemoc bílé čáry. Byla oddělena veškerá uvolněná rohová stěna a provedena Grosova rýha. Kopyto bylo desinfikováno a ošetřeno přípravkem RWL. Po odrostení rohové stěny došlo k opětovnému bezproblémovému nakování.

 

Překlubní postoj hříběte

Na prvním obrázku vidíme silné překlubování cca čtyřtýdenního hříbátka. Jako první krok se provedlo nalepení extenze do nártní části kopyta. Ta se podle potřeby zkracovala. Hříbě mělo každodenní péči. Po úpravě kopýtek muselo dojít na překlubování spěnkové kosti za pomocí dlah. Po úspěšné aplikaci má hříbě pravidelný postoj.

 

Sbíhavé kopyto a měkká spěnka hříběte

Hříbátko mělo na zadní noze velmi měkkou spěnku. Při chůzi velmi často opřelo spěnkový kloub o zem. Na přední končetině bylo kopýtko silně sbíhavé. Zadní končetina byla okována speciální podkovou a na přední byla nalepena extenze přípravkem Vettec – Super Fast. V současné době má hříbátko dostatek pohybu a na nožkách není nic znát.

Těsné kopyto – uvolňovací řezy

Při našem příjezdu měl koník velmi omezený a špatný pohyb. Po diagnostice byly doporučeny uvolňovací řezy a speciální podkování. Obrázky ukazují úspěšnost zákroku. Koník v současnosti bez obtíží a bez omezeného pohybu.

Schvácené kopyto

Při návštěvě byl zjištěn skutečný stav a pod podkovou byla nalezena dutina, do které bylo možno vložit tři prsty po střední články. Nezbylo než provést ablaci stěny a pod korunkou provést přerušovací řez. V současné době již koník plně pracuje v lese.

 

Podkova s klínovým rameny

Tato klínová ramena hojně využívám jako náhradu ozubů například při léčbě mezikostního svalu. Výhodou těchto ramen je, že se neboří do země jako ozuby.

Podkova s krycím plechem

Pacient měl velmi těsné patky a nemocný rohový střel. Po konzultaci byly provedeny uvolňovací řezy. Současně byla nakována speciální podkova s krycím plechem pro možnost využití tlakového obvazu.

   

Řez schváceným kopytem - rotace kopytní kosti

Obrázek ukazuje roztržení papilárních lístků a rotaci kopitní kosti s možmostí perforace chodidla.

 

Špalkové (tupoúhlé) kopyto.

Obrázky ukazují stav kopyta před a po úpravě . Častější úpravou kopyta došlo k úplné nápravě nepravidelného postoje u mladého koníka.